czwartek, 28 stycznia 2016

Aksonometria


Przeprowadzona ankieta na temat Placu


Ciekawostki na temat placu

Archeolodzy rozkopują pl. Orła Białego

Sterty cegieł i mroczne zakamarki. Pod trawnikiem na placu Orła Białego archeolodzy znaleźli wczoraj piwnice przedwojennych kamienic.
Prace archeologiczne prowadzone są w tym miejscu na zlecenie miasta. – Chcemy, by pod placem powstał podziemny parking – mówi Piotr Landowski z biura prasowego Urzędu Miasta. – Najpierw jednak musimy wiedzieć, czy pod ziemią nie ma czegoś, co mogłoby zainteresować archeologów.

Wczoraj ekipa pracowni archeologicznej Zamku Książąt Pomorskich rozkopała trawnik w pobliżu posągu Flory. Tuż pod powierzchnią ziemi były cegły.
– Idzie ciężko – wzdychał jeden z robotników, przebijając się łopatą przez gruz.
W dole widać było ciemne szczeliny. To wnętrza piwnic kamienic zrujnowanych w czasie II wojny światowej, nie do końca zasypanych później gruzem.
– Nie dziwi nas, że odkopaliśmy mury tak blisko centrum placu – mówi Sławomir Słowiński, kierownik pracowni archeologicznej. – Przed wojną plac był mniejszy. Kamienice stały także od strony bazyliki.
Na razie archeolodzy prowadzą prace sondażowe. Dziury wykopią w trzech miejscach. – Jeżeli faktycznie dojdzie do budowy podziemnego parkingu, skala naszych poszukiwań będzie oczywiście większa – mówi Słowiński.
Czy masywne poniemieckie fundamenty i piwnice nie będą przeszkodą w budowie podziemnego parkingu? To nie jest problem nie do pokonania. Zasypane mury nie przeszkodziły np. w wybudowaniu podziemnego parkingu w nowym budynku (tzw. termosiku), który powstał przy ul. Matejki, koło redakcji „Kuriera Szczecińskiego”.
To zaskakujące, ale pl. Orła Białego to dla archeologów teren dziewiczy. Wcześniej naukowcy szukali tu podziemnych śladów przeszłości tylko przy okazji remontu zabytkowej fontanny.
– Dzięki temu wiemy, że osadnictwo w tym rejonie pojawiło się w połowie XIII w. – mówi Słowiński.

Przebudowa pl. Orła Białego
We wrześniu miasto ogłosiło przetarg na projekt budowlano-wykonawczy. Zgłosiły się dwie firmy. Która wygra, dowiemy się prawdopodobnie już dziś.
Inwestycję, której koszty szacowane są na 10 mln zł, miałoby sfinansować miasto przy ewentualnym współudziale firm mających siedziby w tej części Starego Miasta. Na razie nie wiadomo, czy plan wypali.
Koncepcja opracowana przez Studio S4 zakłada, że podziemny parking miałby dwa poziomy. Mogłoby się na nim zmieścić dwieście samochodów. To pozwoliłoby przekształcić plac w rynek miejski, na którym odbywałyby się koncerty i jarmarki.

Andrzej Kraśnicki jr, Gazeta Wyborcza, 8 XI 2005 r.

Znaleziska w miejscu fontanny na pl. Orła Białego

Średniowieczna kostka do gry, grzebień, trochę zwierzęcych kości – to pierwsze znaleziska przy fontannie. Archeologowie przeszukują dziurę pod nowy fundament.
Badania rozpoczęły się w tym tygodniu i choć Sławomir Słowiński, szef pracowni archeologicznej Zamku Książąt Pomorskich, zastrzega, że to dopiero wstępny etap, są już pierwsze ciekawostki. Z ziemi przy fontannie archeolodzy wyjęli m.in. zwierzęce kości, prawdopodobnie pozostałości po jedzeniu sprzed wieków, grzebień i średniowieczną, zrobioną z poroża kostkę do gry. Skąd się tam wzięły?

– Teren, na którym stoi fontanna, pełnił funkcję rynku. Być może ktoś je tam kiedyś po prostu zgubił – przypuszcza Sławomir Słowiński.
Wszystkie przedmioty mają być oczyszczone i poddane analizie. Co jeszcze kryje ziemia przy fontannie, na razie nie wiadomo. Trudno też określić, jak długo potrwają badania.
Badania archeologiczne na pl. Orła Białego są możliwie dzięki trwającej właśnie renowacji barokowej fontanny. Zabytek jest rozłożony na kawałki i ułożony na placu kilka metrów od miejsca, w którym stał. Stary ceglany fundament został rozebrany, ma go zastąpić nowy. Zanim się pojawi, teren dokładnie przeszukają archeolodzy.

Kinga Konieczny, Gazeta Wyborcza, 27 VII 2005 r.wtorek, 12 stycznia 2016

PLAC ORŁA BIAŁEGO
Lokalizacja w kontekście miasta Szczecin. [schemat 1, opracowanie własne]
Plac Orła Białego zlokalizowany jest przy ulicy Grodzkiej i Staromłyńskiej, w centralnej części Szczecina.

  1. ANALIZA HISTORYCZNA
W sąsiedztwie dawnej starówki oparło się niszczącej próbie czasu i ludzkiego działania jedno z najpiękniejszych wnętrz urbanistycznych tak dawnego jak i dzisiejszego Szczecina - plac Orła Białego.
Plac ten, od średniowiecza do II wojny światowej zwany był Rynkiem Końskim (Rossmarkt). Od początku XIVw. wraz z sąsiednim Rynkiem Węglowym, stanowił centrum handlowe tworzącego się tutaj Nowego Miasta.
Najbardziej okazałą częścią placu była zabudowa pierzei zachodniej. Tu znajdował się m.in. pałac kanclerza Filipa Otto von Grumbkowa, naczelnego prezydenta Prowincji Pomorskiej.
Od strony północno-zachodniej rynku wybudowano dom patrycjusza szczecińskiego i kupca win Samuela Bartza (Pałac Klasycystyczny). Obecnie znajduje się tam Szkoła Muzyczna.

W 1732 roku uroczyście uruchomiono fontannę naprzeciwko pałacu von Grumbkowa, w pobliżu pierzei wschodniej. Realizacja fontanny w tym miejscu i o takich formach nie była sprawą przypadku. Symbol orła, którego umieszczono wzbijającego się do lotu na czworobocznym trzonie fontanny, to zawsze znak najwyższej władzy, oznaka majestatu cesarza lub króla. 
W 1991 roku w południowej części placu umieszczono posąg Flory z XVIII wieku. Pomnik stał początkowo w ogrodzie Pałacu Grumbkowa.

Plac Orła Białego był ogniwem łączącym dla ciągu pewnych, o bardzo konkretnej wymowie, budowli. Pojawiają się w bliskiej odległości od siebie i mają zbliżony czas powstania. Reprezentacyjny plac, z fontanną zwieńczoną orłem i pałacem naczelnego prezydenta Prowincji Pomorskiej, tworzy jednolitą ideowo całość z Pałacem Sejmu Stanów (Muzeum Narodowe) oraz Bramą Berlińską (obecnie Brama Portowa) i Królewską. Obecnie plac Orła Białego jest najbardziej malowniczym skupiskiem zabytków barokowych w Szczecinie.
Plac otaczały ulice Staromłyńska, Łaziebna, Grodzka, Staromiejska, Koński Kierat i Mariacka. Patrząc w stronę południową dostrzeżemy Katedrę św. Jakuba znajdującą się na dawnym Rynku Węglowym, który w połączeniu z Rynkiem Końskim tworzył od XIV w. centrum handlu w  Szczecinie. Udało się zachować w znacznym stopniu starą zabudowę, jednak niektóre budynki zostały zamienione na pospolite bryły np. betonowy budynek Polmozbytu. Strona zachodnia zachowała Pałac Pod Globusem, Pałac Klasycystyczny i Pałac Joński. W średniowieczu znajdował się tu młyn koński, stąd jego pierwotna nazwa, natomiast nowa wzięła się od fontanny znajdującej się w centrum placu – Fontanna Orła Białego, na cokole fontanny bowiem znajduje się posąg orła. Trochę bardziej na południe znajduje się także posąg rzymskiej bogini urodzaju Flory.Rynek Koński w Szczecinie, rok 1857. [fot. 1, źródło:  http://sedina.pl/]


Rynek Koński w Szczecinie, rok 1929. [fot. 2, źródło: http:// http://blog.szczecin.eu/]


Plan zabudowy, jaka znajdowała się tam jako ostatnia by móc odczytać obrys budynków i ich fundamenty.Historyczny plan Rynku Końskiego. [fot. 3, źródło: archiwum własne]

Ze znalezionych akt wybranych budynków (lokale nr. 29-30, 26, 23, 6) wynikało, że były podpiwniczone.
Zdjęcia archiwalne rzutów i przekrojów budynków znajdują się w załączniku nr.1.


       
Plac Orła białego znajdujący się przy ulicy Staromłyńskiej i jest własnością miasta Szczecin, gdzie cały obszar jest wpisany do rejestru zabytków . Narzuconym kierunkiem kształtowania przestrzennego ma być:
·       istniejąca dominanta przestrzenna - Katedra pw. św. Jakuba Apostoła i Zamek Książąt Pomorskich,
·       kompozycja zespołu - zabudowy do zachowania i uzupełnień,
·       do zachowania historyczny układ ulic i placów,
·       wprowadzane ograniczeń dla ruchu samochodowego – wyłączenie części ulic z ruchu,
·       wprowadzanie stref ruchu uspokojonego,
·       uczytelnienie i rewaloryzacja historycznego układu ulic i placów.


               Obszar Placu Orła Białego w Szczecinie. [schemat 2, opracowanie własne]


ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Obecny kształt placu jest rezultatem zniszczeń podczas II Wojny Światowej, w wyniku których przestały istnieć dwa kwartały zabudowy (śród rynkowy zamykający plac od strony północno-wschodniej) oraz powojennej zabudowy Starego Miasta, odbywającej się bez respektowania historycznego układu przestrzennego. Kwartał północno-wschodni, w formie pierzei usługowo-mieszkaniowej, stanowi parawan wzdłuż placu zmieniając przebieg historycznej ulicy Plac Orła Białego. Od strony północnej wprowadzono funkcje kolidująca z miejscem -  budynek z warsztatem samochodowym jako parterowy pawilon, zrealizowany wzdłuż ul. Koński Kierat i Mariackiej. Wskutek tej realizacji, jak również budowy po drugiej stronie ul. Mariackiej wolnostojących budynków mieszkalnych, ulica ta na odcinku Koński Kierat - Grodzka utraciła dawny charakter. Plac w części południowo-wschodniej został nadsypany, wskutek czego od ulicy Grodzkiej i ulicy Plac Orła Białego oddzielony jest skarpami terenowymi. W części południowo-zachodniej istnieje parking dla samochodów osobowych z wjazdem i wyjazdem na ul. Staromłyńską oraz zatoka postojowa wzdłuż jezdni. W rejonie południowo-wschodnim istnieje zielony skwer z dużą ilością drzew, o swobodnej, przypadkowej kompozycji. W zielonej części placu umieszczono pomnik Flory. Od strony południowej – wzdłuż ul. Grodzkiej oraz od zachodniej – wzdłuż przedłużenia ul. Staromłyńskiej istnieją szpalery lip. W części północnej zlokalizowana jest fontanna Orła Białego. Plac jest otoczony czterema jezdniami - o ruchu dwukierunkowym (ul. Grodzka i ul. Staromłyńska) oraz jednokierunkowym (ul. Koński Kierat - Łaziebna oraz ulica Plac Orła Białego, w której wydzielono pas postojowy dla samochodów). W obrębie placu zachowane są nawierzchnie brukowe ulic: Staromłyńskiej oraz kamienne płyty "szwedzkie" na większości chodników. Utwardzone fragmenty placu wykonane są z płytek chodnikowych oraz polbruku, nawierzchnia parkingu - z płytek betonowych. Zarówno rodzaj usług zlokalizowany w pierzejach otaczających plac głównie administracji (banki) i oświaty, warsztat samochodowy - jak zagospodarowanie samego placu (parking) oraz odcięcie go ciągami komunikacyjnymi od otaczającej zabudowy nie służy kreacji przyjaznej przestrzeni.Zdjęcie z lotu ptaka  [fot. 4, źródło: http://metropolitalny.szczecin.pl/]Plac Orła białego w Szczecinie, widok w stronę południową, 2014  [fot. 5,  źródło: http://szczecin.gazeta.pl/]


     Plac Orła Białego w szczecinie, pierzeja północna. [fot. 6, źródło: http://pl.wikipedia.org/]


Plac Orła białego w Szczecinie, ulica Staromłyńska  [fot. 7,  źródło: archiwum własne]Plac Orła białego w Szczecinie, ulica Grodzka  [fot. 8,  źródło: archiwum własne]LOKALIZACJA OBSZARU W KONTEKŚCIE MIASTA
Plac Orła Białego znajduję się na Starym Mieście, pomiędzy ulicami Staromłyńską, Grodzką, Koński Kierat i Mariacką. W bliskim sąsiedztwie znajdują się dwa najważniejsze budynki w Szczecinie: Zamek Książąt Pomorskich (na północny wschód do placu) i Katedra pw. św. Jakuba Apostoła.

Teren opracowania jest bardzo dobrze skomunikowanych, ponieważ zlokalizowany jest w ścisłym centrum miasta. Obok znajduje się przystanek tramwajowy i autobusowy Brama Portowa, Plac Żołnierza i Wyszyńskiego, skąd jest możliwy dojazd w każdy rejon Szczecina, zarówno autobusem zwykłym, jak i pośpiesznym. Dojazd samochodem, również nie sprawia problemu, ponieważ plac ulokowany jest przy głównych ulicach  dojazdowych do miasta. Jest to jedna z najlepiej skomunikowanych część Szczecina.

poniedziałek, 23 listopada 2015

ZDJĘCIA ARCHIWALNE PLACU ORŁA BIAŁEGO

1732 Plac Orła Białego w 1732 roku Studnia z orłem na pierwotnym miejscu1900 1910 Kamienice Koński Kierat


Lata 1900-1904 Fontanna z Czarnym Orłem


Lata 1900-1905 Dzisiejszy Plac Orła Białego


Lata 1900-1905 Plac Orła Białego w Szczecinie


Lata 1910-1920 , Rossmarkt - obecnie plac Orła Białego


Lata 1910-1920 Fragment placu Orła Białego Wierzba koło fontanny z orłem


Lata 1920-1930 Pl Orła Białego


Lata 1967-1968 Plac Orła Białego i młode socjalistyczne wierzby przy fontannie z Czarnym Orłem


lata 1967-1968 pocztówka RUCH


Lata 1968-1970 Trzypiętrowy pawilon Motozbytu zbudowany na szkielecie dawnego domu handlowego


Lata 1969-1972


Lata 1975-1976 Widok z wieży katedry

Wszystkie zdjęcia pochodzą ze strony
http://szczecin.fotopolska.eu/Szczecin/u112769,pl_Orla_Bialego.html


Mapa historyczna miasta Stettin- na czerwono zaznaczony Plac Orła białego

http://muzeum.szczecin.pl/images/galeria/duze/wystawy-4/historia-i-kultura-szczecina-w-czasach-szwedzkich-i-pruskich-75/historia-i-kultura-szczecina-w-czasach-szwedzkich-i-pruskich-20150609-1896497263.jpg